Slib TAEKWONDO

  • Budu dodržovat zásady Taekwondo
  • Budu respektovat Mistra a sonbe
  • Nikdy nezneužiji Taekwondo
  • Vždy budu stát na straně svobody a spravedlnosti
  • Budu vytvářet mírovější svět